אישורים והסמכות

ISO תעודת
HACCP תעודת
ISO 22000

אישור מגע במזון LDPE
אישור מגע במזון HDPE
אישור מגע במזון BOPP
אישור ניהול חשבון

אישור ניכוי מס במקור


היתר רשיון עסק

אישור מגע למרשרש בצבע