אישורים והסמכות

ISO תעודת
HACCP תעודת
ISO 22000


אישור מגע במזון LDPE
אישור מגע במזון HDPE
אישור מגע במזון BOPP

אישור ניהול חשבון

 

אישור ניכוי מס במקור

 


היתר רשיון עסק

אישור מגע למרשרש בצבע


 

הארכת תוקף מגע במזון LD

הארכת אישור מגע HD

הארכת אישור מגע BOPP